Finansiell Leasing

När det gäller företagspickup

Leasing är en hyra av pickup (bil) där leasinghyran bokförs som en hyreskostnad. Det innebär att företagets mätbara styrka (soliditeten) inte förändras samt att likviditeten inte påverkas såsom ett kontantköp gör.

Vid finansiell leasing står leasetagaren själv för service, underhåll, försäkring etc. Kontraktstiden resp. restvärdet överensstämmer vanligtvis med pickupens ekonomiska livslängd och restvärdet garanteras av leasetagaren om inte annat avtalas.

Fördelar

  • Halva momsen är avdragsgill på alla leasinghyror, d.v.s. på både första förhöjda (extra leasinghyra) och på de löpande.
  • För att få hela momsen avdragsgill krävs att pickupen skall gå som personbefordran, tex. taxi eller trafikskolebil alternativt att det avser en lätt lastbil med flak eller luftspalt mellan förarhytt och lastutrymme.
  • Leasinghyrorna är avskrivningsbara till 100%.
  • Eventuellt övervärde på restvärdet efter kontraktstiden tillfaller leasetagaren.
  • Du får kreditbesked direkt hos din pickup-återförsäljare som även sköter allt kring leasingkontraktet.